Zedmal s.r.o.

Krystalická hydroizolace

Ochranný izolační systém na bázi krystalizace pro zvýšení vodonepropustnosti betonů a malt. Vodotěsný systém, který zamezuje prosakování, vnikání, či vyvěrání vody do/z betonových konstrukcí či jiných betonových podkladů. Tzv. formované, nerozpustné krystaly efektivně zablokují průchod vody skrz kapiláry a póry a zajistí tak stálou nepropustnou vrstvu, která umožní podstatně delší životnost konstrukce.Krystalická hydroizolace
Krystalická hydroizolace
Krystalická hydroizolace
Krystalická hydroizolace

+420 602 471 187